top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Stadsradhus, Arninge-Ullna

Plats

Arninge-Ullna, Täby kommun

Beställare

Kärnhem och SMÅA

År

2012-2016

Vinst i Täby Kommuns Markanvisningstävling

Ullnavägen som är områdets entrégata kantas av radhus med sammanhängande fasad i tre våningar och med stora mått i fasadutformningen. Genomgående entréer möjliggör entré för från både gata och angöringsgränd. Från gatan leder trappor upp till förgården som är omgärdad av låga murar och klippta häckar. Radhusen trappas i höjd från gatans tre våningar ner till en våning mot trädgården. Det ger intima mått på gårdsrummet samtidigt som det egna huset inte skuggar utan släpper ner solljuset. Inne i kvarteret grupperar sig villor med friare placering kring två gemensamma gröningar för lek och samvaro.

bottom of page