top of page

Om oss

Deurell arkitekter startades 2008 och består idag utav 6st arkitekter. 

Kontoret är delägare i Södergruppen arkitekter som fungerar som en plattform för flera samverkande kontor.
Deurell arkitekter utför uppdrag både i eget namn och genom Södergruppen.
Totalt är vi 14 arkitekter i den senare konstellationen.

För information och projekt utförda genom Södergruppen: www.sodergruppen.se

Tjänster

Vår huvudsakliga inriktning är bostäder i olika former, alltifrån privatbostäder till större kvarter och ombyggnader. 
Kontoret är också engagerat i stadsbyggnadsfrågor och utför planutredningar och underlag för detaljplaner.
Vi ritar även om- och nybyggnader av kommersiella fastigheter med inredning.

Vi erbjuder även granskning och utförande av sakkunnigintyg för tillgänglighet. 

bottom of page