top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Brf Agnes

Plats

Fruängen, Stockholms kommun

Beställare

Åke Sundvall

År

2017-2019

På toppen av Agnes Lagerstedts gata i Fruängen ligger Brf Agnes, ett bostadshus med 45 bostadsrätter varierande mellan 1-6 rum och kök. Det är en flört till folkhemmets estetik, men med ett samtida uttryck. Huset omges av parkmark men ligger även nära centrum och tunnelbanan. Utopia arkitekter, som ligger bakom detaljplanen, tog fram ett huvudkoncept på byggnaden som vi sedan har tagit vara på och omsorgsfullt bearbetat. Det har gett en del förändringar men huvudkonceptet har hela tiden varit kvar som tema. Det tydligaste karaktärsdraget är hur husen står tillsammans som ett par. En komposition med två sammankopplade volymer; ett högre torn och en lägre huskropp som både hör ihop och förhåller sig till omgivningen. Sadeltaken och gavlarna riktar husen åt olika håll. Det höga huset spejar ut över omgivningen, det lägre är orienterat mot gatan och platsen framför. Husen landar bra på platsen, de är lågmält vackra utan att bli intetsägande. Bostäderna får fina utblickar över Fruängen och rikligt med dagsljus genom stora fönsterpartier. Byggnaden ansluter väl till Fruängens skala och form samtidigt som den tillför något nytt och modernt. Men samtidigt som Brf Agnes har ett tydligt modernt uttryck finns också ett starkt släktskap med Fruängens befintliga bebyggelse från 50- och 60 talet. Att ställa höga hus på höjder i terrängen är ett tema i förorter från den tiden. Det är ett sätt att förtydliga och dramatisera typografin så att höjder och landskapet inte byggs bort och jämnas ut. De höga husen får nu en yngre kompis som har både likheter och skillnader. Huset har putsats i en gröngrå kulör på långsidorna och fått en gräddvit puts på gavlarna. Fönstren har fått samma färg som den omgivande putsen. En monokrom effekt som drar blickarna till sig och som förstärker kompositionen med det höga och det låga huset.

bottom of page