top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Strandudden

Plats

Tyresö Strand

Beställare

Brickhouse Fastighetsutveckling AB

År

2010-2012

Projektet startade med vinst i en allmän markanvisningstävlan arrangerad av markägaren Tyresö kommun. Platsen består av en udde med fina släta bergshällar som sluttar ner i Erstaviken. En skärgårdsudde bara drygt 20 minuters bilväg från innerstaden. Vårt förslag har tagit intryck av det varv som fanns på udden så sent som för några år sedan. Husens volymer har lånat drag av de karaktärsfulla siluetter man ofta finnerhos nyttobyggnader i varvsmiljö. Under en länga med stort utskjutande tak ryms åtta lägenheter. Huset har fått arbetsnamnet “Varvshallen”, efter det skjul som tidigare låg på platsen. Runtom detta ligger nio stycken enfamiljsbostäder, sk “Kranbodar”, uppförda i två plan och ateljé på vinden. De är både friliggande och kopplade för att ta till vara utsikt och solinfall. Varvshallens långa horisontella linjer konstrasterar mot Kranbodarnas vertikala livfulla taklandskap.

bottom of page