Stadsradhus i Arninge-Ullna

Vinst i Täby kommuns markanvisningstävling 2012.

Ullnavägen som är områdets entrégata kantas av radhus med sammanhängande fasad i tre våningar och med stora mått i fasadutformningen. Genomgående entréer möjliggör entré för från både gata och angöringsgränd. Från gatan leder trappor upp till förgården som är omgärdad av låga murar och klippta häckar.

Radhusen trappas i höjd från gatans tre våningar ner till en våning mot trädgården. Det ger intima mått på gårdsrummet samtidigt som det egna huset inte skuggar utan släpper ner solljuset.

Inne i kvarteret grupperar sig villor med friare placering kring två gemensamma gröningar för lek och samvaro.