Takpåbyggnad Norrmalm

Två etagelägenheter adderas till bostadshus från 1990.