Stora Sköndal – utredning för en ny stadsdel

Stiftelsen Stora Sköndal bedriver vård, omsorg och utbildning i egen regi.  De har också asylboende och bostäder för den egna personalen. De flesta av deras verksamheter ligger på egen mark intill Drevviken några kilometer söder om Stockholms innerstad. Idag är området något av en värld för sig själv med mycket fin naturmark kring byggnaderna. Stiftelsen har ambitionen att bli en mer integrerad del av omgivande stadsdelar. Vi har för stiftelsens räkning gjort inledande studier för hur deras mark kan planläggas och bebyggas så att området länkas ihop med omgivningen. Planskissen rymmer ca 3000 bostäder med bevarande av de de stora naturvärden som ryms på området. Vårt förslag innehåller en processmodell där Stiftelsen tar fram detaljplanen för området i egen regi. När planen har vunnit laga kraft kan marken säljas i mindre byggklara fastigheter till fast pris. De byggherrar som visar högst ambitioner i ritning och beskrivning får markanvisning. Tanken är att stiftelsen med den metoden kan säkra hög kvalitet och lämplig variation på det som byggs.