Kv Tjurberget – kompletterande bebyggelse på Södermalm

Utredning för att pröva tillbyggnadsmöjligheter åt Blomsterfondens äldreboende.

Kv Tjurberget 3-8 är idag ett sammanhängande kvarter. Det delas i I förslaget till två mindre kvarter med en ny förbindelse för gång och cykeltrafik till Tjurbergsparken. Nya bostäder kommer till både mot parken och Ringvägen.