Mjölby centrum – Stadsplan

Projektet är resultat av ett parallellt uppdrag på inbjudan från Mjölby kommun. Centrala Mjölby består i dess sydöstra del av ett stort industriområde mellan järnvägen och Svartån. I den fördjupade översiktsplan vi tagit fram för området möjliggörs att stadsdelen omvandlas till en integrerad del av staden med bostäder, verksamheter och en stadspark längs med Svartåns strand. Trafiken är en central fråga för utvecklingen. Planen innehåller nya broförbindelser över Svartån och en ny entré till Mjölby från söder genom stadsdelen. Detta kan vitalisera hela stadskärnan som idag är olyckligt avgränsad av järnvägen och Svartån.

Fördjupad översiktsplan: 2009-2012