Kv. Oxögat – Ombyggnad av bostadshus

Kv. Oxögat – Ombyggnad av bostadshus
Södergruppen arkitekter fick under hösten 2012 i uppdrag av Familjebostäder att göra en inventering av fastigheten Oxögat 3 på Malmskillnadsgatan 43 i Stockholm.

Huset är byggt 1866 och genomgick en omfattande och hårdhänt ombyggnad på 1930-talet som inte tog några hänsyn till orginalarkitekturen. Det innehåller idag 29 små lägenheter samt 3 mindre lokaler. Både lägenheter och lokaler är i dåligt skick med bl.a omfattande vattenskador.

Huset byggs nu om så att rummen anpassas bättre till orginalhusets stomme och rumsproportioner.Efter ombyggnaden rymmer huset 16 lägenheter och en lokal som alla är tillgängliga för rörelsehindrade.Gatuplanets fasad som kom till på 30-talet byggs nu om med moderna tillägg som är bättre anpassade till helheten. I övrigt förändras inte exteriören mot gatan medan gårdsfasaderna får nya balkonger.

Projektet utfört av Deurell arkitekter genom Södergruppen.