Kv. Ingenjören – Ombyggnad av bostadshus för Familjebostäder

Ombyggnad av fastighet med 32 lägenheter från 1937. Huset var i dåligt skick med vattenskador när vi fick i uppdrag att inventera huset för en eventuell ombyggnad. Familjebostäder önskade sig tillgänglighetsanpassade bostäder samtidigt som husets karaktär och arkitektoniska värde skulle bevaras

Genom att utgå från stommens begränsningar och undvika sammanslagningar av lägenheter kunde vi med mindre justeringar behålla lägenhetsindelning och våtrumsplaceringar. Husets har behållit sin ursprungskaraktär trots stora insatser.
Det har genom ombyggnaden varit möjligt att lägga till kvaliteter som balkonger, större kök och badrum utan att funktionen på rummen försämrades. De nya planlösningarna ryms inom samma yttermått som de tidigare men har fått en separat sov-avdelning som många boende önskade sig. I samband med att förslagshandlingarna togs fram genomfördes ett samråd med de boende i huset. De var positiva till de omarbetade planerna.

Projektet utfört av Deurell arkitekter genom Södergruppen.