Erstavik – bostäder och marina i Saltsjö Duvnäs

Projektet är resultat av ett antal parallella skisser där beställaren valde att gå vidare med vårt koncept. Platsen består idag av en Marina med plats för ca 120 båtar med bryggplats och tillhörande verksamheter på kajen. Vårt förslag består av en serie volymer där bostäderna ligger upphöjda ett våningsplan över kajens nivå medan entréer, förråd, parkering och andra bifunktioner är samlade i en sockelvåning som nås via kajen. På så vis kan marinan och kajen fortsatt behålla sin verksamhet utan att störa bostäderna. Lägenheterna skjuter ut över kaj och vatten och landar på pelare i vattenbrynet.