Förslag på ny upphandlingstjänst

Motion till Sveriges arkitekters årsstämma 26-27 november 2016, från Sveriges arkitekters företagarråd

Motionen föreslår att Sveriges arkitekter skall starta en ny tjänst för upphandling enligt lagen om offentlig upphandling. (LOU) Tjänsten vänder sig till alla offentliga beställare med avsikt att erbjuda både en upphandlingsmodell och det faktiska genomförandet av arkitektupphandlingar.

Läs hela motionen här