Förnyelse av Rönninge centrum

Bebyggelsen intill Rönninge station är idag brokig och ger ett splittrat intryck. Parkeringsytor och överblivna grässlänter dominerar miljön.
I samarbete med Småa och kommunen har vi tagit fram en detaljplan med förtätning av centrum. Genom att busstorget och parkeringsytorna effektiviseras frigörs yta för ny bebyggelse. Förslaget kräver inga omläggningar av trafiken, vi utgår istället från befintliga förhållanden och kompletterar där ny bebyggelse får plats.
Bebyggelsen bidrar till att ge Rönninge centrum nytt liv. Dagtid med lokaler för verksamheter bottenplanet, kvällstid med ljus i fönstren från de boende ovanför. Centrum blir mer levande över dygnets alla timmar.

Projektet utfört av Deurell arkitekter genom Södergruppen.