Eds allé – stadsplan i Upplands Väsby

Stadsplan i Upplands Väsby med ca 600 bostäder. Mälarvägen och Eds Allé omvandlas till stadsgator som entré till Upplands Väsby.

Planstrukturen skall tillgodose tre huvudsakliga önskemål

– Förbättrad vägförbindelse mellan Upplands Väsby och Mälaren

– Ett tydligt och tilltalande möte med tätorten Upplands Väsby.

– Förutsättningar för attraktivt boende med rimlig ekonomisk insats.

Stadsdelen är i skissen tänkt att bebyggas med bostäder i två till fyra plan. En utmaning har varit att skapa bra boendemiljö med markbostäder intill gator med relativ stora trafikmängder. För att skärma av buller från trafiken längs med de större och mest trafikerade gatorna ( Mälarvägen / Eds Alle och Älvsundavägen) är bebyggelsen kontinuerlig utan öppningar. Entré sker via portförsedda portiker in över gården. Smala huskroppar med lång fasadlängd skapar skydd åt generösa trädgårdar fredade från buller. Istället för att få in så många hus som möjligt ser ekvationen ut så här: Få bostäder längs trafikerade gator, ger skydd och många bostäder innanför.