Bostäder i södra Hedvigslund

Husen ingår i den första etappen av stadsdelens utbyggnad.
Södergruppen står också som ansvariga för hela stadsdelen som omfattar ca 450 bostäder.
Villor, parhus och ¨Lofthus¨ (små radhus) är samordnade i ett par kvarter som ansluter till befintlig bebyggelse.
Hustyperna varierar från ett plan med loft till två fulla våningar med dubbel takhöjd plus ett loft i ett tredje plan.

Projektet utfört av Deurell arkitekter genom Södergruppen.