Deurell arkitekter startades 2008.
Vi är idag fem personer på kontoret, fyra arkitekter och en byggnadsingenjör.
Vår huvudsakliga inriktning är bostäder i olika former, alltifrån privatbostäder till större kvarter och ombyggnader.
Kontoret är också engagerat i stadsbyggnadsfrågor och utför planutredningar och underlag för detaljplaner.
Vi ritar även om- och nybyggnader av kommersiella fastigheter med inredning.

Deurell arkitekter är delägare i Södergruppen arkitekter som fungerar som en plattform för flera samverkande kontor.
Deurell arkitekter utför uppdrag både i eget namn och genom Södergruppen.
Totalt är vi 20 arkitekter i den senare konstellationen.

För information och projekt utförda genom Södergruppen: 

sodergruppen.se 

Deurell arkitekter söker medarbetare till kontoret

– Vi behöver en engagerad arkitekt med några års erfarenhet som projekterande handläggare som aktivt vill bidra till kontorets utveckling.

– Vi söker också en nyutexaminerad arkitekt med stort engagemang och vilja att utvecklas i arbete med projekt från tidiga skeden till bygghandlingar.

Aktuellt på ritborden är ett SPA, några större stadsbyggnadsuppgifter, ett par påbyggnader av takvåningar i centrala lägen i Stockholm, några flerbostadshus för mindre byggherrar och ny- och ombyggnader för allmännyttan.
Projekteringen sker i Archicad.
Hör gärna av dig med exempel på egna projekt, CV och andra relevanta uppgifter.

Eposta till jens.deurell@sodergruppen.se eller ring 070-649 90 83